Odtlačok

Tento odtlačok bol naposledy aktualizovaný 13. apríla 2023.

Vlastníkom tejto webovej stránky je:

Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H.
Hlavná ulica 2
A-7141 Podersdorf pri jazere
Rakúsko
E-mail: info@podersdorfamsee.at
telefónne číslo: +4321772227
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO PRE DPH: ATU43059907

Registračné číslo spoločnosti 146696f
Právne sídlo: Eisenstadt

Zákonný(í) zástupca(ci) spoločnosti Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft m.b.H. :

Mag. (FH) Rene Lentsch

1. všeobecné

Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporu pred spotrebiteľskou arbitrážnou komisiou.

Naše otváracie hodiny

Reštaurácia SUNBAY

Podujatia v PODOBEACH

Čo je PODOBEACH?